עבור לתוכן העמוד
דלג על עבור לתוכן העמוד

דוחות כספים

   דוח תקופתי לשנת 2017      
    דוחות כספיים 30.6.17      
    דוח תקופתי לשנת 2016      
   דוחות כספיים 30.6.16      פרסום בעיתון 30.6.16
   דוח תקופתי לשנת 2015      פרסום בעיתון 31.12.15
   דוחות כספיים 30.6.15      פרסום בעיתון 30.6.15
    דוח תקופתי לשנת 2014      פרסום בעיתון 31.12.14
   דוחות כספיים 30.6.14      פרסום בעיתון 30.6.14
  דוח תקופתי לשנת 2013       פרסום בעיתון 31.12.13
   דוחות כספיים 30.6.13      פרסום בעיתון 30.6.13
   דוח תקופתי לשנת 2012       פרסום בעיתון 31.12.12
  דוחות כספיים 30.6.12       פרסום בעיתון 30.6.12
  דוח תקופתי לשנת 2011        פרסום בעיתון 31.12.11
  דוחות כספיים 30.6.11        פרסום בעיתון 30.6.11
  דוח תקופתי לשנת 2010     פרסום בעיתון 31.12.10
  דוחות כספיים 30.6.10       פרסום בעיתון 30.6.10
  דוח תקופתי לשנת 2009    

 פרסום בעיתון 2009  
  דוחות כספיים 30.6.09      ♦  פרסום בעיתון 30.6.09
            
         
          
עבור לתוכן העמוד