דלג על קטגוריות
קטגוריות
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
אופנוע

טפסי הצעה

לנוחיותכם הננו מצרפים בזה טופסי הצעה לביטוח חובה לרכבים שונים, הכולל טופס נתוני ISO .

 

 

בכל הקשור לרכישת ביטוח יש לפנות בהתאם למפורט בזה:
א. בנושא ביטוח אופנועים - ניתן לרכוש ביטוח חובה, בכל חברות הביטוח

  השונות בשם "הפול" בסניפי "הפול".

 

ב. ביטוח לשאר כלי הרכב - ניתן לרכוש בסניפי "הפול" השונים בהתאם

  לרשימת הסניפים המופיעה באתר ( למעט משרדי ההנהלה בראשל"צ ).

 

להלן טופס הצעה המיועד לאופנועים בלבד, לביטוח באמצעות חברות הביטוח השונות בשם "הפול":

  1. לאופנוע בבעלות פרטית, יש למלא בנוסף להצעה  טופס נתוני - ISO המצ"ב לענף 203. 

  2. לאופנוע בבעלות אחרת, יש למלא טופס הצעה  טופס נתוני - ISO המצ"ב לענף 204.

  3. ביטוח הכולל תנאי השתתפות עצמית יש להחתום על נספח להצעת הביטוח - השתתפות עצמית.
     

להלן טופס הצעה המיועד לסניפי "הפול" לכל סוגי הרכב כולל אופנועים, בנוסף לטופס ההצעה יש
למלא את טופס נתוני ISO בהתאם לסוג הרכב לפי הפירוט הבא:

  1.  לאופנוע בבעלות פרטית, יש למלא בנוסף להצעה טופס נתוני - ISO המצ"ב לענף 203.

  2.  לאופנוע בבעלות אחרת, יש למלא בנוסף להצעה טופס נתוני - ISO המצ"ב לענף 204.

  3. לרכב פרטי בבעלות פרטית, יש למלא בנוסף להצעה טופס נתוני ISO המצ"ב לענף 201.

  4. לרכב פרטי בבעלות אחרת,יש למלא בנוסף להצעה טופס נתוני ISO המצ"ב לענף 202 .

  5. לרכבים מסוג:  טרקטור וטרקטורון, יש למלא בנוסף להצעה טופס נתוני ISO המצ"ב לענף 205 .

 

לגבי רכבים אחרים שלא מופיעים ברשימה דלעיל, יש לפנות לסניפי "הפול" השונים.

עבור לתוכן העמוד